Wyliczanie mocy na podstawie prędkości obrotowej i momentu.

W tym kalkulatorze można wyliczyć podstawowe parametry mechaniczne silników elektrycznych, spalinowych lub innych takie jak moc, moment lub obroty. Znając dwa z tych parametrów możemy w łatwy sposób wyznaczyć trzeci parametr według prostej zależności - moc jest wprostproporcjonalna do momentu silnika i jego obrotów. A dokładniej moc jest iloczynem momentu obrotowego i prędkości obrotowej wyrażonych w odpowiednich jednostkach.

Poniżej 3 wersje kalkulatora liczące odpowiednie parametry. Wybierz odpowiednie jednostki, podaj wartości i wyznacz interesującą cię wielkość.


prędkość obrotowa: moment obortowy: moc:
kW
KM
BHP

Wyliczanie momentu obrotowego na podstawie prędkości obrotowej i mocy.

prędkość obrotowa: moc: moment obrotowy:
Nm
kgm
lbft

Wyliczanie prędkości obrotowej na podstawie momentu obrotowego i mocy.

moment obrotowy: moc: prędkość obrotowa:
obr/min
obr/s
rad/s