W tym kalkulatorze można wyliczyć opór elektryczny przewodnika w zależności od przekroju, długości i materiału z jakiego został wykonany.


Rezystancja przewodnika
Materiał: o Rezystywności ρ:
Długość przewodnika:
przewodnika:
Rezystancja przewodnika: