Jak obliczyć rezystancje przewodu?

Rezystancja przewodnika jest to prosta zależność właściwości fizycznych materiału z jakiego został wykonany oraz jego wymiarów. W tym kalkulatorze możesz wyznaczyć opór elektryczny przewodu na podstawie w/w parametrów. Rezystancja przewodnika jest wprost proporcjonalna do jego długości oraz rezystywności (parametr jest właściwością fizyczną materiału) i odwrotnie proporcjonalna do jego przekroju.

W tym kalkulatorze można wyliczyć opór elektryczny przewodnika w zależności od przekroju, długości i materiału z jakiego został wykonany.

Wybierz materiał przewodnika, określ jego parametry fizyczne a kalkulator automatycznie obliczy rezystancje przewodu. Możesz także samodzielnie określić rodzaj materiału uzupełniając jego rezystywność.


Rezystancja przewodnika
Materiał: o Rezystywności ρ:
Długość przewodnika:
przewodnika:
Rezystancja przewodnika: