Wykaz Stali - jest darmowym narzędziem do wykonywania zestawień ilościowych profili stalowych. W swojej bazie posiada dane wiekszości popularnych profili stalowych zimnogiętych oraz walcowanych na gorąco. Po wypełnieniu opisu wykazu oraz zaakceptowaniu regulaminu serwisu można korzystać z wykazu stali.

Wykonał: Nr wykazu:
Dnia: Nr projektu:
Uwagi: Nr rysunku:
Inwestor:
Obiekt:
Element montażowy:
REGULAMIN
Właściciel serwisu pomimo zapewnienia staranności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletność jak również aktualność i prawdziwość zawartych na stronie internetowej materiałów lub treści.
Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem ze strony internetowej ani za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do strony internetowej

Poz. Szt. Profil
ciężar jedn. ciężar całkowity Obwód Pole pow.
=>